BĂNG DÍNH, BĂNG KEO

thông tin liên hệ
Ông Trần Trọng Duy
- 0936 33 88 77

Băng keo điện

Băng keo điện 1.5cm
Băng keo điện 1.5cm