BĂNG DÍNH, BĂNG KEO

thông tin liên hệ
Ông Trần Trọng Duy
- 0936 33 88 77

DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP

Dây đai công nghiệp
Dây đai công nghiệp
Dây đai công nghiệp
Dây đai công nghiệp
Dây đai công nghiệp
Dây đai công nghiệp
Dây đai công nghiệp
Dây đai công nghiệp
Dây đai công nghiệp
Dây đai công nghiệp

BĂNG KEO CÁC LOẠI

Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo đục 24mm
Băng keo đục 24mm
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo mousse vàng 12mm
Băng keo mousse vàng 12mm
Băng keo mousse vàng 48mm
Băng keo mousse vàng 48mm
Băng keo mousse xe hơi 24mm
Băng keo mousse xe hơi 24mm
Băng keo Simili
Băng keo Simili
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải màu xám
Băng keo vải màu xám
Băng keo vải màu trắng
Băng keo vải màu trắng
Băng keo vải màu
Băng keo vải màu
Băng keo điện 1.5cm
Băng keo điện 1.5cm